Tag Archives: Khởi Nghiệp Quốc Gia

Khởi Nghiệp Quốc Gia – Đại Học 2017 Số lượng học sinh khóa học: + 30 học sinh/1 khóa + Mỗi trường đề cử 3 học sinh (3 nhóm) có dự án tốt nhất tham gia buổi tọa đàm Số khóa học 3 lớp/1 trường. Địa điểm học Tại hội trường của trường đại học […]

Call Now Button