Trương Trình Giao Lưu Văn Hóa Và Thương Mại Quốc Tế 2018

GIAO LƯU VĂN HÓA VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

….

Cùng đếm ngược

Thời gian: ngày 04 – 12/08/2018

Địa điểm: CÔNG VIÊN LÊ VĂN TÁM

(Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

…..

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC SỰ KIỆN

  • CÔNG VIÊN LÊ VĂN TÁM Địa chỉ: Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • ĐĂNG KÝ THAM GIA SỰ KIỆN

      Call Now Button